Kupując w sklepie voiceshop.pl możesz otrzymać prezent w postaci płyty lub akcesorium, niezbędnych dla każdego melomana.

Warunki które należy spełnić:

  • zakupy dokonane w sklepie voiceshop.pl w kalendarzowym miesiącu na kwotę co najmniej 500 zł;
  • zakupy dokonane jedynie przez zarejestrowanych klientów w sklepie voiceshop.pl.

Prezent wysyłamy na nasz koszt po uprzednim zgłoszeniu przez Klienta, który wybiera tylko jednen artykuł z puli prezentów. Zgłoszenie należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano transakcji. Zakupy z poszczególnych miesięcy nie sumują się. Klient może otrzymać tylko jeden prezent w miesiącu, bez względu na wartość zakupów przekraczających 500 zł.

Pula prezentów do wyboru na miesiąc luty 2018: