Sygnał z wkładki gramofonowej jest z niej wyprowadzony za pomocą czterech bolców. Są one oznaczone za pomocą kolorów, które reprezentują odpowiadające im sygnały. Warto pamiętać, że przetwornik we wkładce gramofonowej działa na zasadzie układu symetrycznego i z tego względu wkładka nie ma punktu oznaczonego jako masa a sygnał z każdego kanału posiada oznaczenia plus i minus czyli podobnie jak w przypadku połączeń zbalansowanych. Kolor czerwony oznacza plus sygnału z kanału prawego, zielony to minus prawego kanału, biały to plus kanału lewego a niebieski jego minus. Na bolce zakłada się przewody zakończone konektorami, które posiadają kolory odpowiadające tym we wkładce.

 

Kolory wyprowadzeń z wkładki.

 

Warto pamiętać o tej zasadzie i w przypadku zakupu gramofonu sprawdzić czy połączenia są zgodne z podanym kluczem.