Wideoporadnik opisujący ustawienie azymutu wkładki w gramofonie ProJect 2-Xperience SB z użyciem przyrządu Align It.