Tytułowym terminem w branży audio określa się urządzenie, które umożliwia podłączenie wkładki gramofonowej o niskim poziomie wyjściowym i niskiej impedancji do przedwzmacniacza gramofonowego, lub wzmacniacza zintegrowanego przeznaczonego wyłącznie do współpracy z wkładkami o wysokim poziomie wyjściowym i wysokiej impedancji. Pisząc wkładka o niskim poziomie wyjściowym i niskiej impedancji mam na myśli wkładki z ruchomą cewką, czyli MC. Czasem zdarza się, że posiadamy już przedwzmacniacz gramofonowy, który nominalnie współpracuje z wkładkami MM, czyli takimi które posiadają wysoki poziom wyjściowy - z reguły od 2 do 5 miliwoltów. Po podłączeniu do niego gramofonu z wkładką MC, która z reguły dysponuje sygnałem wyjściowym o wartości grubo poniżej 1 miliwolta okazuje się, że dźwięk jest za cichy by móc go komfortowo słuchać. Bardziej szczegółowo temat wkładek poruszyłem w tym tekście http://fanalog.pl/article/Wkadka-gramofonowa-budowa-dziaanie.html i zainteresowanych dokładniejszym poznaniem tego zagadnienia odsyłam do niego, w tym miejscu wspomnę tylko, że generalnie poziom sygnału z wkładki MC jest dziesięciokrotnie niższy od tego z wkładki MM. Drugą istotną dla dopasowania elektrycznego pomiędzy wkładką a resztą toru jest jej impedancja, która we wkładkach MM wynosi z reguły 47000 omów, natomiast w przypadku wkładek MC nie przekracza 1000 omów, a często nie przekracza 100 omów. Takie róznice są zbyt duże by można było bez strat w jakości sygnału łączyć wkładki MC do przedwzmacniacza gramofonowego przystosowanego wyłącznie do wspólpracy z wkładkami MM. I właśnie dlatego powstały specjalne urządzenia, które służą jako dodatkowy interfejs pomiędzy gramofonoem wyposażonym we wkładkę MC a przedwzmacniaczem MM. Step-up czyli krok w górę, oznacza po prostu podniesienie poziomu i dopasownie elektryczne sygnału pochodzącego z wkładki MC do wartości optymalnej dla przedwzmacniacza wyposażonego wyłącznie w wejście dla wkładek MM. Istnieją dwa zasadnicze rozwiązania układowe. Pierwszy to pasywny system oparty na specjalnie zaprojektowanych transformatorach, które podwyższają poziom sygnału i dopasowują go impedancyjnie. Drugie rozwiązanie wykorzystuje układ elektroniczny, który w sposób aktywny podnosi poziom i reguluje parametry elektryczne sygnału z wkładki MC. Warto wiedzieć, że taki układ, niezależnie czy aktywny, czy pasywny nie dokonuje korekcji sygnału zapisanego na płycie - popularnie nazywanego korekcją RIAA. Jego rola ogranicza się wyłacznie do podniesienia poziomu sygnału i jego dopasowanie elektryczne do wejścia przedwzmacniacza dla wkładek MM.

 

Transformator MC Step Up: Arche Audio Opus 6

Transformator MC Step Up: Arche Audio Opus 6


Aktualnie bardziej popularne są układy pasywne uważane przez część audiofilów za bardziej szlachetne od tych opartych na elektronicznych układach wzmacniających.