• Trzecia część cyklu poświęconego zakłóceniom wywoływanym przez sprzężenie akustyczne w gramofonie będzie swego rodzaju podsumowaniem poprzednich odcinków cyklu. Z rozmów z czytelnikami wynika potrzeba zebrania tych informacji w bardziej kompaktowej i zwartej formie ze szczególnym naciskiem na sposoby radzenia sobie z tym problemem. Jak wiemy z pierwszej części sprzężenie akustyczne może wystąpić w przypadku każdego układu nadajnik-odbiornik, którym bez wątpienia jest system audio na którego początku znajduje się generator w postaci wkładki gramofonowej a na końcu głośnik podłączony do wzmacniacza. Podstawową przyczyną powstania tego zjawiska bywa zbyt bliskie umieszczenie elementów tworzących pętlę akustyczną, czyli w naszym przypadku wkładki i kolumny głośnikowej. Szczegółowy opis zjawiska znajdziecie Państwo w pierwszej części: http://fanalog.pl/article/sprzezenie-akustyczne-w-gramofonie-czesc-1.html
  Zasadniczo istnieje kilka zasad które mogą uchronić użytkowników przed powstaniem sprzężenia akustycznego. Pierwszą i najważniejszą jest zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy gramofonem a kolumną głośnikową. Zdaję sobie sprawę, że definicja bezpiecznej odległości nie jest zbyt precyzyjna, ale wystarczy trzymać się zasady: im dalej jedno od drugiego, tym lepiej. Kolejna sprawa, na którą koniecznie należy zwrócić uwagę to odpowiednie tłumienie drgań pochodzących od podłoża. Ten czynnik również ma znaczenie przy rozpatrywaniu powstawania sprzężenia akustycznego. Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja w której instalujemy gramofon oraz kolumny głośnikowe (z reguły monitorki) na tym samym blacie, czy półce. Rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowych kolców lub absorberów zarówno pod kolumny i gramofon.
  Pora zająć się pozostałymi czynnikami mającymi potencjalnie wpływ na ograniczenie powstania sprzężenia akustycznego. Ujmę je w kilku krótkich punktach:
   - nie instalujmy gramofonu w bezpośredniej bliskości kolumn głośnikowych, obowiązuje prosta zasada: im dalej, tym bezpieczniej
   - nie instalujemy gramofonu na jednej półce z kolumnami
   - grając bardzo głośno używajmy pokrywy na gramofon
   - ustawiając siłę nacisku igły operujemy w górnym zakresie wartości podanych przez jej producenta
   - przeanalizujmy lokalizację gramofonu w pomieszczeniu. Często przestawienie go o kilkadziesiąt centymetrów pozwala wyeliminować sprzężenie. Wynika to z modów pomieszczenia podbijających pewne zakresy częstotliwości. Więcej na ten temat w drugiej części cyklu: http://fanalog.pl/article/sprzezenie-akustyczne-w-gramofonie-czesc-2.html
  Podane powyżej porady pomogą opanować sytuację w której dochodzi do powstania sprzężenia. Co więcej proponuję stosować je jako praktyczne zasady przy korzystaniu z gramofonu. Należy pamiętać o tym, iż wkładka gramofonowa jest niezwykle czułym przetwornikiem podatnym na wpływ opisywanego zjawiska na poziomach przy których nie występuje ono w postaci słyszalnej interferencji. Dla przykładu, przy nieprawidłowo zlokalizowanym gramofonie zakłócenia w działaniu wkładki spowodowane wpływem pracującego głośnika mogą wystąpić już na poziomie 80 decybeli.
  Raz jeszcze powtórzę: starajmy się wykorzystać podane w tym tekście porady jako dobrą praktyką przy instalacji i korzystaniu z gramofonu.