Krótki poradnik zawierający instrukcje dotyczące bezpiecznego wypakowania gramofonu Pro-Ject model "The Classic"