Pierwszą część tekstu opisującego technologię wykonania oraz montażu igieł nude i bonded zakończyłem na przedstawieniu głównej różnicy pomiędzy nimi. W skrócie można powiedzieć, że te pierwsze są wykonane w całości z diamentu, który jest mocowany do wspornika, natomiast w przypadku igieł bonded mamy do czynienia z elementem wykonanym z dwóch materiałów połączonych za pomocą kleju i dopiero w tym stanie mocowaną do wspornika. Właśnie ta cecha decyduje o przynależności do kategorii igieł typu bonded lub nude. Największe nieporozumienie związane z tym tematem polega na niewłaściwej interpretacji definicji, które niestety nie są zbyt dobrze opisane w literaturze. Już w pierwszej części artykułu zwracałem uwagę na niezbyt szczęśliwy dobór słów jakimi określa się omawiane terminy, co prowadzi do błędnych wniosków jakoby opisywały one sposób mocowania igły do wspornika. W rzeczywistości dotyczą samej konstrukcji igły a dokładnie określają czy jest ona wykonana jako monolityczny kawałek diamentu czy też składa się z dwóch elementów. Owe dwa elementy to z zasady mały kawałek diamentu stykający się bezpośrednio z powierzchnią płyty oraz metalowy trzpień, który stanowi pozostałą część igły. Natomiast jeśli chodzi o to w jaki sposób mocuje się igłę do wspornika to w obydwu przypadkach stosuje się dwie metody montażu. Pierwsza polega na przyklejeniu jej spłaszczonego końca bezpośrednio do wspornika, w drugiej igła od strony montażowej posiada odpowiednio wyprofilowaną końcówkę, którą osadza się metodą "na wcisk" w otworze wykonanym we wsporniku i dopiero po tym zabiegu połączenie bywa wzmacniane klejem. Nie trudno się domyśleć, że druga metoda wymaga większej precyzji i jest bardziej czasochłonna. Z tego względu bywa z reguły wykorzystywana przy konstrukcjach wkładek z wyższej półki zarówno jakościowej jak i oczywiście cenowej. I tu dochodzimy do sedna sprawy, a raczej do momentu w którym mogę do końca wyjaśnić nieporozumienia związane z tytułową definicją igieł nude oraz bonded. To właśnie za sprawą wspomnianej powyżej technologii montażu igły "na wcisk", która jest kojarzona z konstrukcjami z najwyższej półki dochodzi do zamieszania z właściwą klasyfikacją omawianych rozwiązań. Część użytkowników niewłaściwie interpretuje oba terminy kojarząc igły typu nuded wyłącznie z najlepszymi konstrukcjami, jednocześnie spychając dwuczęściowe konstrukcje igieł bonded do kategorii wkładek budżetowych. Lecz w praktyce istnieje wiele konstrukcji w których wykonana w całości z diamentu igła jest tylko przyklejona do wspornika, podobnie jak wśród igieł złożonych z dwóch części można znaleźć takie montowane na wcisk.
Podsumowując ten materiał należy wysnuć prosty wniosek, że omawiane rozwiązania różnią się wyłącznie konstrukcją samej igły a nie sposobem jej montażu do wspornika. Bonded oznacza igłę złożoną z diamentowej końcówki spojonej za pomocą kleju z metalowym trzpieniem, natomiast nude jest zarezerwowane dla igły wykonanej w całości z diamentu. Niewłaściwym jest utożsamianie tych terminów wyłącznie ze sposobem montażu igły do wspornika.